De kosten van Logopedie worden vaak geheel vergoed maar niet altijd. Logopedie is opgenomen in de basisverzekering.. Dit houdt het volgende in:

Voor personen tot 18 jaar:
Hiervoor worden de kosten voor logopedie 100% vergoed door de ziektekostenverzekeraar als de behandelend logopedist een contract heeft met de verzekeraar. In geval de logopedist geen contract heeft met de verzekeraar moet u de gehele rekening voldoen aan de praktijk en kunt u de nota indienen bij uw verzekeraar. U zult dan een (klein) gedeelte niet vergoed krijgen. Informeert u vooraf bij uw verzekeraar hoeveel, dan komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Logopediepraktijk Maarssen heeft met praktisch alle verzekeraars een contract.

Voor personen van 18 jaar en ouder:
Zie hierboven. Bovendien geldt: 
Hiervoor worden de kosten voor logopedie 100% vergoed door de ziektekostenverzekeraar voor zover deze boven uw eigen risico bedrag uitkomen.
Als u nog niet boven het eigen-risicobedrag uit bent gekomen, moet u dit eerst “volmaken”. Dit eigen-risico bedrag geldt niet alleen voor de logopedie. Bijvoorbeeld ook kosten voor specialisten, medicijnen e.d. tellen mee voor het bereiken van het bedrag van het eigen-risico.

Tarieven 2013
De maximum tarieven voor logopedisch onderzoek en logopedische behandeling worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De praktijk hanteert deze tarieven, tenzij met zorgverzekeraars anders overeengekomen is. De tarieven voor 2013 zijn:

32,39 Individuele zitting
64,78 Eenmalig logopedisch onderzoek
18,33 Uittoeslag
64,78 Behandelingssessie bij ernstige dyslexie (in samenwerking met Adelante)
48,59 Groepszitting (een uur) voor twee personen (maximum tarief per persoon)
32,39 Groepszitting (een uur) voor drie personen (maximum tarief per persoon)
64,78 Overleg met of verslaglegging aan derden, anders dan de verwijzer
16,22 Screening bij directe toegang

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en brengen wij bij u persoonlijk in rekening.

NB. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen