Logopediepraktijk Maarssen voor:                                             

 • Kinderen
 • Volwassenen
 • Nagenoeg alle klachten op logopedisch gebied

Logopediepraktijk Maarssen staat voor:

 • Behandeling afgestemd op de cliënt:
  * kijken naar de totale mens en de plaats die de logopedische klacht inneemt in het leven van die persoon.
  * eruit halen wat erin zit met inachtneming van de (on)mogelijkheden.
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking (met hulp- en zorgverleners, ouders en leerkrachten, enz.)
 • Ruime ervaring
 • Kwaliteit

De omgeving van het (jonge) kind speelt een grote rol tijdens de ontwikkeling. Hierdoor nemen de ouders een belangrijke plaats in bij de behandeling van (jonge) kinderen. 

Praktijkeigenaar: Isabel Broekaart
Naast ruim 30 jaar ervaring als praktijkhoudster/vrijgevestigd logopedist en all-round behandelend logopedist heb ik ervaring opgedaan als logopedist op basisscholen, als preventief werkend logopedist voor basisscholen, als logopedist op een ESM school (school voor kinderen met ernstige spraak-taal moeilijkheden) en als akoepedist in een ziekenhuis (begeleiding bij slechthorendheid)

Kwalificaties:
NVLF lid: dit is de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Dit is een beroepsvereniging (inclusief klachtenregeling)

DTL certificering: dit is een bijscholing om clienten te kunnen onderzoeken en zo nodig behandelen zonder verwijzing

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (staat garant voor recente na- en bijscholing op het vakgebied en voldoende recente werkervaring)

Lid van 2 kwaliteitskringen: deskundigheidsbevordering middels intercollegiale bijeenkomsten.