Telefonisch logopedisch advies (gratis)

Iedereen kan gratis telefonisch advies krijgen op 0346-570260
Dit geldt zowel voor professionals (artsen, leerkrachten, intern begeleiders,
peuterzaalleid(st)ers, crècheleid(st)ers, enz.)en cliënten als voor ouders/verzorgers.

Dus ook bij twijfel of als u eerst meer informatie wilt kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen en uw vragen voorleggen.

Advies na logopedisch onderzoek

De logopedist kan een onderzoek doen en daarna logopedisch advies uitbrengen.
Logopedisch onderzoek wordt vergoed door de ziektekosteverzekeraar. Tot 18 jaar wordt het altijd vergoed. Vanaf 18 jaar wordt het vergoed voor zover het buiten uw eigen risico valt.

Het best kunt u voor zo’n onderzoek eerst naar uw huisarts gaan. Maar u kunt tegenwoordig ook zonder verwijzing naar de praktijk komen (zie informatie onder het kopje DTL).

U bent welkom bij: Logopediepraktijk Maarssen
                            Zebraspoor 507, 3605 HC Maarssen
                            0346-570260

Lid NVLF, en Kwaliteitsregister Paramedici en DTL gecertificeerd.