Een logopedist houdt zich bezig met onderdelen die nodig zijn voor een goede communicatie: taal, spraak, adem, stem, mondgedrag en gehoor.

Er zijn zo’n 4000 logopedisten in Nederland die met verschillende technieken helpen bij communicatie-problemen.
Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van het probleem, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen of het begeleiden van de omgeving.
Logopedisten werken niet alleen met kinderen op de basisschool. Ook kinderen onder de 4 jaar, kinderen boven de 12 en volwassenen kunnen bij een logopedist terecht.

Logopediepraktijk Maarssen kan u helpen bij:

Eten en drinken

Mondgedrag

 • Open mondgedrag/mondademen/lage tongligging
 • Speen-/duim-/vingerzuigen
 • Foutief slikgedrag
 • Overmatig speekselverlies

Gehoor

 • Luister- en/of concentratieproblemen
 • Luide stem
 • Auditieve vaardigheden
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Dromerig/lijkt afwezig te zijn
 • Hoorproblemen a.g.v. oorontsteking/oorpijn

Spraak

 • Articulatieprobleem
 • Schisis (lip-,kaak-,gehemeltespleet)
 • Multiple interdentaliteit/lateraliteit/addentaliteit
 • Stotteren
 • Broddelen(snel en onduidelijk, “rommelig” spreken)
 • Onduidelijk, binnensmonds, kaakgeklemd spreken
 • Dysarthrie
 • Monotoon spreken
 • Hoog spreektempo
 • Nasale spraak
 • (verbale ontwikkelings)dyspraxie
 • Spraakrevalidatie na laryngectomie

Taal

 • Taalbegrip
 • Woordenschat
 • Zinsbouw
 • Taalgebruik
 • Verhaalopbouw
 • Meertaligheid (NT2)
 • Woordvindingsproblematiek
 • Afasie

Adem/stem

 • Heesheid/verkeerd stemgebruik/stemmisbruik
 • Keelklachten
 • Verkeerde spreekademhaling
 • Ademproblemen
 • Hyperventillatie
 • Globusgevoel
 • Stemklachten door spreekberoep
 • Stembandverlamming/-beschadiging
 • Aerofagie

Staat uw klacht er niet bij? Bel de praktijk om het te checken.
0346-570260